Bezwaar UWV
Zakelijk

Bezwaar UWV

Heeft het UWV een beslissing genomen (bijvoorbeeld over uw rechten en plichten of over een boete die u moet betalen) waar u het niet mee eens bent? Bijvoorbeeld over uw uitkering (WW, Ziektewet (ZW), WIA (WGA en IVA), WAO, Participatiewet, Wajong, WAZO of ZEZ). U kunt tegen een officiële beslissing van het UWV bezwaar maken (bijvoorbeeld tegen een beëindiging van uw uitkering of tegen een verkeerde vaststelling van uw arbeidsongeschiktheidspercentage). In een officiële beslissing van het UWV staat altijd hoe u in bezwaar moet gaan tegen de beslissing van het UWV. Houd altijd in uw achterhoofd dat de beslissing van het UWV geldig blijft totdat de beslissing op bezwaar wordt genomen. Het besluit waartegen u bezwaar indient, blijft dus geldig totdat het UWV anders besloten heeft.

Uitkering

Het bezwaar moet meestal binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing ingediend zijn. Bij bijvoorbeeld een beslissing over uw Ziektewetuitkering geldt een kortere bezwaartermijn. Deze staat altijd in de brief van het UWV. Dient u te laat het bezwaar in, dan bent u te laat. Uw bezwaar wordt dan niet-ontvankelijk verklaard, wat inhoudt dat het UWV uw bezwaar niet in behandeling zal nemen. Een bezwaarschrift kunt u via het online bezwaarformulier van het UWV (met uw DigiD) of per post sturen. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van het UWV. Als u bewijzen heeft, bijvoorbeeld een loonstrook of medische redenen, is het verstandig om deze mee te zenden met het bezwaarschrift. Bewijsstukken onderbouwen uw bezwaarschrift. Let er wel op dat uw emoties af kunnen leiden van de feiten. Het is daarom raadzaam om slechts feiten te benoemen in uw bezwaarschrift en uw eigen gevoel buiten beeld te laten.

Nadat u uw bezwaar naar het UWV gestuurd hebt, ontvangt u binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging van het UWV. De situatie zal opnieuw beoordeeld worden door het UWV. Tijdens een persoonlijk gesprek (de hoorzitting) bespreekt een medewerker van het UWV uw bezwaarschrift en stelt vragen aan u. U mag op uw beurt ook vragen stellen aan het UWV. U mag tevens getuigen of experts meenemen naar de hoorzitting, waarvan u vooraf melding moet hebben gemaakt.

Advies

Binnen 13 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift neemt het UWV een beslissing op uw bezwaar. Deze beslissing zult u per post ontvangen. Bij medische redenen heeft het UWV 17 weken de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Bij het niet tijdig nemen van een beslissing op bezwaar door het UWV, kunt u mogelijk een boete eisen van het UWV.

Indien u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Hiervoor kunt u een advocaat in de arm nemen.