Alleen ga je sneller,

samen kom je verder!

BIC-ON

Het Biobased Innovation Cluster Oost-Nederland, kortweg BIC-ON, is een onderdeel van GreenTechAlliances powered by kiEMT en richt zich op stimulering van biobased economy ontwikkelingen in en vanuit de provincies Gelderland en Overijssel. Het programma richt zich op cascadering en bio raffinage.

De 5 pijlers:

  • Lignocellulose (vezels en papier)
  • Algen
  • Verse biomassa
  • Mest
  • Slib

Krachten bundelen

Het coördinatieteam bestaat uit vertegenwoordigers van Wageningen UR, Oost NV, de provincies Gelderland en Overijssel en GTA. 

BIC-ON wil krachten bundelen, richting geven en perspectief bieden voor een groeiende en bloeiende biobased economy in Oost Nederland.

BIC Achterhoek zal als een soort vooruitgeschoven post in de regio dicht bij de ondernemers komen te staan. Laagdrempelig. Ondernemers kunnen er direct met hun vragen terecht. Samenwerking, kennisdeling en focus zullen op die manier sneller leiden tot nieuwe innovaties.