cirulair inrichten
Zakelijk

Het inrichten van een woning of bedrijfspand? Circulair natuurlijk!

Sta je binnenkort voor de opgave een woning of zelfs een (deel van een) bedrijfspand in te richten? Dan staat je geen kleine taak te wachten. Belangrijke keuzes moeten nu en binnenkort gemaakt worden. Als je geeft om het milieu en het zo beperkt mogelijk houden van de aanslag op de natuur die onze activiteiten hebben, dan is circulair inrichten echt aan te raden. Bij deze manier van werken kijkt men eerst naar welke grondstoffen herbruikbaar zijn. Alleen daarvan worden vervolgens producten vervaardigd. Als je niet weet hoe je dit aanpakt, kun je altijd even aankloppen bij een professionele interieurinrichter.

cirulair inrichten

Meer over de twee kringlopen van materialen

cirulair inrichten

Circulair inrichten kent in wezen twee verschillende materiaalkringlopen. De technische kringloop is daarvan waarschijnlijk de meest bekende. Volgens dit principe worden producten en onderdelen zo veel mogelijk ontworpen dat deze straks zo goed mogelijk opnieuw te gebruiken zijn voor menselijke doeleinden. Behoud van economische waarde staat daarbij dus voorop. Hiernaast bestaat ook de biologische kringloop. Hierbij is het de bedoeling dat reststoffen straks veilig terug de natuur in gestuurd kunnen worden, alwaar ze biologisch kunnen worden opgenomen dan wel afgebroken.