Alleen ga je sneller,

samen kom je verder!

Kennis en informatie delen

Met het BIC Achterhoek willen we een groene hub in de Achterhoek realiseren. Een plek waar ondernemingen elkaar kunnen ontmoeten en waar kennis en informatie gedeeld en samen ontwikkeld kan worden rondom het cross sectorale thema biobased business.

Missie

Nieuwe verdienmodellen creëren

Het is voor de Achterhoek van groot belang om nieuwe verdienmodellen te creëren waarbij een samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoekers van cruciaal belang gaat worden. Een inspirerende omgeving met ruimte voor ontmoeten, testen, showen, vergaderen, werken en kennis delen. Een open source omgeving.

Visie

Op Laarberg

Er is een toenemende vraag naar biomassa commodity’s (eiwitten en koolhydraten) en vraag naar de verwerking van reststromen. Op het regionaalbedrijvenpark Laarberg kan er synergie ontstaan. Wij zetten vooral in op de winning van eiwitten uit biomassa, mineralen uit mest en energie uit biomassa en zon.

Thema's

Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek (PEO) geopend!

Lees de artikelen in De Gelderlander en op Agro & Chemie.

Samen werking met BIC-ON

->

BIC-ON wil krachten bundelen, richting geven en perspectief bieden voor een groeiende en bloeiende Biobased Economy in Oost Nederland.

Biobased Economy (BBE)

->

Gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof.

Inter actieve route kaart

->

Mineralen uit mest

“Door mest als een grondstof en niet als afval te beschouwen ontstaan er mooie kansen voor de regio. Voor Laarberg is het een belangrijk thema

Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek

We richten ons op testen en de ontwikkeling van pilot en full scale fabrieken voor de industriële verwerking van eiwitten uit allerlei dierlijke en organische biomassa stromen.

Energie uit biomassa en zon

Energie uit biomassa en zon “Energie is een speerpunt van de Provincie Gelderland en een belangrijk thema in de visie van Gebiedsonderneming Laarberg”.