Alleen ga je sneller,

samen kom je verder!

Energie uit biomassa en zon

Op het moment dat de hoogwaardige grondstoffen uit de biomassa zijn gehaald – bijvoorbeeld eiwitten en mineralen – dan ontstaat er nog een reststroom om energie [veelal biogas] uit te halen. Naast deze vorm van duurzame energie willen we volop inzetten op zonne-energie. We proberen zoveel mogelijk functies te combineren om de ruimte effectief te benutten.

Solarpark

Op Laarberg zal een Solarpark van 2 MW in combinatie met natuurontwikkeling en waterberging gerealiseerd gaan worden. Eind 2016 is er een subsidie in het kader van de Stimulering Duurzame Energieproductie [SDE] toegekend. Het Solarpark zal nu in 2017 gerealiseerd gaan worden. Daarvoor is een concessieovereenkomst gesloten met Greenspread. 

Energie uit biomassa

Op Laarberg zal een bio raffinage fabriek gaan komen met een capaciteit van circa 600.000 ton biomassa (mest en bermgras). De fabriek zal circa 43 miljoen m3 biogas [= circa 25 miljoen m3 groengas] gaan produceren en de grondstoffen volledig raffineren. Daarvoor is een overeenkomst gesloten met RMS uit Duitsland. Voor de specifieke informatie verwijzen wij naar de site van Gebiedsonderneming Laarberg.

Overeenkomst voor mestproductie

Landbouwbedrijven kunnen een overeenkomst afsluiten om de afname en duurzame verwerking van hun mest te garanderen.

Energie uit biomassa 

 

Energie van de zon

Greenspread realiseert rendabele duurzame-energie-projecten.

Lees meer

 

Breder klimaatbeleid

Het Gelders Energieakkoord wil een belangrijke bijdrage leveren aan een breder klimaatbeleid, dat ook gaat over aanpassing aan een veranderend klimaat en de uitstoot van bijvoorbeeld methaan en lachgas.

Lees meer

 

Duurzame energie

‘AGEM levert en ontwikkelt duurzame energie in de Achterhoek’.

Lees meer