Alleen ga je sneller,

samen kom je verder!

Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek [PEO]

Wereldwijd neemt de behoefte aan [vlees vervangend] eiwit snel toe. Gezien het enorme potentieel aan landbouwgronden in de regio Achterhoek [78%] en de trends liggen er grote kansen om eiwit houdende gewassen te telen en deze te gaan verwerken. De focus ligt op eiwitten voor food, feed en non-food.

Waar is behoefte aan?

De ketens met de fossiele grondstoffen zijn vanzelfsprekend. De ketens met de biobased grondstoffen moeten nog volledig ontwikkeld worden. Daar is een sterke koppeling tussen overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoekers voor nodig. Er is behoefte aan voorbeeld projecten en ondersteuning van de innovators en early adopters.

Waar richt het PEO zich op?

Laarberg wil met ondersteuning van de Provincie Gelderland het regionale MKB ondersteunen met een shared facility voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Vooral gericht op eiwitten en reststromen uit biomassa. Een shared facility voor startups die mogelijk kunnen doorgroeien naar full-scale fabrieken. Maar ook ruimte voor studenten om voor ondernemers onderzoek te verrichten.

Wij zetten in op de ontwikkeling van een eiwitketen van bedrijven in de teelt van de biomassa, het onderzoek, testen tot de productie en afzet. 

Lab faciliteit

In het Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek is een voor betrokken deelnemers op de Laarberg een toegankelijke, gedeelde faciliteit waar deelnemende ondernemingen gebruik kunnen maken van laboratorium apparatuur. 

Het lab biedt:
• een gezamenlijke testruimte/laboratoriumfaciliteit [250 m2] en kantoor-/vergaderruimte [150 m2]
• faciliteit voor routinematige analyses en kwaliteitscontrole (desgewenst met laborant)

De basisapparatuur bestaat uit: 
Rotavapor, centrifuges, spectrofotometer, Kjeldahl eiwitbepaling, droogoven, membraanopstelling + pompen, koel-/ vriesapparatuur, zuurkasten, labtafels, explosieveilige opslagkast en de benodigde magazijnopstellingen en klein apparatuur. Tevens is er een moffeloven, incubator en autoclaaf. 
Naar behoefte van de deelnemers is er ruimte om specifieke apparatuur bij te plaatsen.

Groene grondstoffen

De Achterhoek is een agrarische regio. Bijna 80% van het grondgebied heeft een agrarische bestemming. Gemiddeld genomen zijn agrarische bedrijven kleiner dan in de rest van Nederland. Er gaan de komende tijd veel agrarische ondernemers stoppen. Er zal veel potentieel land beschikbaar komen om de groene grondstoffen te leveren.

Wij gaan een breed netwerk van agrariërs en overkoepelende organisaties opzetten zodat ondernemers elkaar snel kunnen gaan vinden. Er zijn nieuwe netwerken/verbindingen nodig om te komen tot een gereguleerde en veilige aanvoer van groene grondstoffen.

Samenwerking met BRS

Biorefinery Solutions [BRS] en Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek [PEO] kunnen ondernemingen met food reststromen ondersteunen met de winning van hoogwaardige eiwitten uit deze reststromen.  

Lees meer...

 

Green Protein Alliance

Op 7 juli 2016 ging de Green Protein Alliance [GPA] van start. Dit unieke samenwerkingsverband van koplopers in de voedingsbranche wil met ondersteuning van het Ministerie van EZ de consumptie van plantaardige proteïne een flinke impuls geven.

Voor meer info klik hier!

 

Gelders eiwittransitieplan

Op 28 juni heeft de Statenfractie Gelderland een amendement aangenomen om de eiwittransitie een prominente plek te geven in het economisch beleid. Naar verwachting zal eind 2016/ begin 2017 een eiwittransitieplan worden gepresenteerd.

Voor meer info klik hier

 

Het Planeet

De brancheorganisatie duurzame eiwitten.

Voor meer info klik hier!